Šestdeset odstotkov dežele je pokrite z gozdom,
po strokovni presoji zelo kakovostnim in dobro ohranjenim.
Prisotnost  volka in risa pričajo o neokrnjenosti narave.
Takšna je tudi divjad, srna in jelen, gams, divji prašič in muflon,
ki jo iz nje pridobivamo.
Dolgo lovsko tradicijo avstroogrske šole odlikujeta skrb dobrega gospodarja za svoj revir in za ohranitev naravnega ravnovesja v njem.
Naše večdesetletne izkušnje v predelavi mesa divjadi naredijo ostalo…

   IFS_Food_Box_RGB2